Cán bộ, công chức, viên chức Trường THCS Tân Tạo nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
Thứ ba, 23/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 1339

Cơ Cấu Tổ Chức Hoạt Động trường

1) CÔ. NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU

  BÍ THƯ CHI BỘ _ HIỆU TRƯỞNG

(Phụ trách chung)

 

2) CÔ. ĐỖ THỊ NGỌC HƯƠNG

       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Phụ trách chuyên môn, quản lí bán trú)

 

      3) CÔ VÕ THỊ HUỆ

       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Phụ trách cơ sở vật chất, quản lí bán trú)

Tác giả: admin
Nguồn tin: THCS TT

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88