TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS TÂN TẠO TÍCH CỰC HỌC TẬP, RA SỨC PHẤN ĐẤU ĐẠT MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022.
Thứ hai, 27/12/2021, 15:18
Lượt đọc: 56

Kế hoạch, lịch kiểm tra cuối kỳ khối 7-8-9 học kỳ I năm học 2021-2022.

Tác giả: Admin
Nguồn tin: THCS TÂN TẠO

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163