Cán bộ, công chức, viên chức Trường THCS Tân Tạo nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
Bình Tân: Lấy số thứ tự trực tuyến khi làm thủ tục hành chính.
Bình Tân: Lấy số thứ tự trực tuyến khi làm thủ tục hành chính.

18/6/2021 10:21

(PLO)- Từ ngày mai (14-6), trước khi đến trụ sở UBND quận Bình Tân để giải quyết thủ tục hành chính thì người dân có thể lấy số thứ tự trực tuyến tại ...

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88