Hình ảnh tổng kết năm học 2019-2020


Hình ảnh Giáo viên, Học sinh đạt thành tích cao năm học 2020-2021


Hội thi nghi thức Đội cấp Quận


Ảnh KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHÂN LOẠI RÁC THẢI CHẤT RẮN SINH HOẠT


Một số Hình ảnh hoạt động của Liên đội trường


Một số Hình ảnh Chuyên đề trong tháng 10 dành cho học sinh


Học sinh khối 6 viết báo tường "chủ đề an toàn giao thông"


Hoạt Động Chuyên Đề Năm học 2018-2019


Đoàn Kiểm định chất lượng giáo dục làm việc tại trường


Ảnh khai giảng năm học 2014-2015


Lễ ký Cam Kết An Toàn Giao Thông, Phát động Tháng ATGT - Giáo viên và Học sinh trường


Hội thao chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20.11.2018


Hội thi làm "Đồ dùng Dạy học " cấp trường Nh 2018-2019


Hội Thi Bạn cùng tôi đọc nhiều sách hay


Hưởng úng Ngày thế giới tưởng niệm các nhạn nhân TNGT năm 2018


87