Cán bộ, công chức, viên chức Trường THCS Tân Tạo nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Có 39 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về hướng dẫn thực hiện hoạt động chuyên môn thích ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-huong-dan-hoat-dong-chuyen-mon-thich-ung-dich-benh-covid-19-ke-tu-ngay-4-1-2_212022225543.pdf
1/GDĐTVăn bảnPGD-ĐT Quận Bình Tân02-01-2022
2 Quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ an toàn Covid-19, kế hoạch phòng chống dịch và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 trường THCS Tân Tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3-phu-luc-2-ke-hoach-phong-chong-dich-va-cac-phuong-an-xu-tri-khi-co-nguoi-mac_13122021143342.pdf
File thứ 2: quyet-dinh-thanh-lap-ban-chi-dao-phong-benh-covid-19_13122021143342.pdf
File thứ 3: quyet-dinh-thanh-lap-to-an-toan-covid-19_13122021143342.pdf
File thứ 4: to-cong-tac-phong-chong-covid-19_13122021143342.pdf
 Văn bảnAdmin13-12-2021
3 Về việc triển khai bồi dưỡng mô đun 5, mô đun 9 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho GVPT, CBQLCSGDPT đại trà năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-so-3527-cua-so-gddt-ve-trien-khai-boi-duong-dai-tra-m598122021141611_9122021145153.pdf
3527/SGDĐT-TCCBVăn bảnSGD-ĐT TPHCM09-12-2021
4 Kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3997-khdihoclai_1122021142554.pdf
3997/KH-UBNDVăn bảnUBND TPHCM01-12-2021
5 Triển khai tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ngay-phap-luat_1011202117300.pdf
281/KH-THCS-TTVăn bảnAdmin10-11-2021
6 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 155thuchientt29quydinhngunghieulucvechuantrnhdodttaittcuabo_10112021105146.pdf
155/GDĐT-TCVăn bảnPGD-ĐT Quận Bình Tân10-11-2021
7 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.HCM
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bo-tieu-chi-an-toan-covid-19_8112021105850.pdf
3588/QĐ-BCĐVăn bảnUBND TPHCM08-11-2021
8 Về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ sở hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021-so-2609-lien-tich-hd-ve-to-chuc-hn-cbccvc-xay-dung-va-thuc-hien-quy-che-dc_110202123105.pdf
2609/GDĐT-CĐGDVăn bảnSGD-ĐT TPHCM01-10-2021
9 Về triển khai ứng dụng di động (app mobile) với tên là VNEID để khai báo qua phần mềm di chuyển nội địa phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn quận Bình Tân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-trien-khai-ung-dung-vneid-khai-bao-di-chuyen-noi-dia_289202120623.pdf
1311/GDĐT-YTVăn bảnAdmin28-09-2021
10 Về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmeduvanphong2021815383909382021154913_582021181233.pdf
2709/QĐ-UBNDVăn bảnAdmin05-08-2021
11 Về tạm ngưng công tác thu nhận hồ sơ huy động trẻ và tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1094_12720211530.pdf
1094/GDĐTVăn bảnAdmin12-07-2021
12 Về tạm dừng việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1040-dung-danh-gia-gv-cbql-theo-chuan-nh-2020-2021_2562021154819.pdf
1040/GDĐT-TCVăn bảnAdmin25-06-2021
13 Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: pgdbinhtan20216ve-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-10206202120335_216202121167.pdf
1023/GDĐT-YTVăn bảnAdmin21-06-2021
14 Về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bo-quy-tac-ung-xu-tren-mang-xa-hoi_1962021155145.pdf
874/QĐ-BTTTTVăn bảnAdmin19-06-2021
15 Về tạm dừng việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020 - 2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2440bgddtngcbqlgd1862021164638_1962021153053.PDF
1793/SGDĐT-TCCBVăn bảnAdmin19-06-2021
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích